محمد رحمانی منش

درباره من

دکتر محمد رحمانی منش
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/2/19)

استنادات

38

h-index

4

i10-index

1

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1400/2/19)

استنادات

28

مقالات

13

h-index

3

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1386

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1378-1383

کارشناسی مهندسی نرم افزار

دانشگاه صنعتی شریف تهران

1386-1391

دکتری مهندسی نرم افزار

دانشگاه تربیت مدرس تهران

تجارب

1380-1381

برنامه نویس

شرکت نمادپردا

1382-1383

برنامه نویس

شرکت نبراس انفورماتیک

1388-1392

استاد حق التدریس

دانشگاه سمنان

1392-1393

مدیر پروژه

رایان اقتصاد نوین

بانکداری الکترونیکی

1394 تاکنون

مدیر عامل

شرکت ویرا سپیدار

طراحی سایت، SEO

1392 تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

C, C++, Java/JEE, MATLAB

Front-End/Back-End Web Technologies, PHP, MySQL, HTML/CSS

برنامه نویسی شیء گرا، UML

برنامه نویسی سوکت، برنامه نویسی شبکه

تست نفوذ به شبکه ها و سایتهای اینترنتی

پیکربندی مسیریابهای سیسکو، Network+, MCSE, CCNA, CCNP

اولویت های پژوهشی

مجموعه ها و سیستمهای فازی، تصمیم گیری چند معیاره

الگوریتمهای تکاملی و هوش جمعی

یادگیری ماشین، داده کاوی، دسته بندی تک کلاسی

شبکه های کامپیوتری، تشخیص نفوذ، تشخیص ناهنجاری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Fast level set method for glioma brain tumor segmentation based on Superpixel fuzzy clustering and lattice Boltzmann method
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Persian Handwritten Digit Recognition Using Combination of Convolutional Neural Network and Support Vector Machine Methods
INTERNATIONAL ARAB JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY(2020)
9611925001, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Partner Selection in Virtual Enterprises using the Interval Neutrosophic Fuzzy Approach
Neutrosophic Sets and Systems(2020)
9611527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی, ^محمد رحمانی منش
FIS-MPT: Fuzzy Inference System-Based Melody Production Tools
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND TECHNOLOGY(2019)
9511920006, ^محمد رحمانی منش*
استفاده از سیستم استنتاج فلوسورت فازی در راستای رتبه‌بندی علل شکست پروژه‌های ERP در سازمان‌های ایرانی
مدیریت فناوری اطلاعات(2018)
^محمد رحمانی منش*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9311263001, 9511920004
طراحی یک سیستم تصمیم گیری گروهی با ترکیب فازی روش های رگرسیون در پیش بینی خو شخیم یا بدخیم بودن تومورهای پستان
بیماری های پستان ایران(2017)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Adaptive three phase support vector data description
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS(2017)
^محمد رحمانی منش*, جلال نصیری, سعید جلیلی, نصرالله مقدم چرکری
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir Using Support Vector Regression,Support Vector Regression-firefly, Response Surface Methodology and Principal Component Analysi0>
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, ^محمد رحمانی منش, ^سعید فرزین
Routing anomaly detection in OLSR-based Manets
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS(2015)
Hojjat Gohargazi, Saeed Jalili*, ^محمد رحمانی منش
Routing anomaly detection in OLSR-based Manets
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS(2015)
Hojjat Gohargazi, Saeed Jalili*, ^محمد رحمانی منش
ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی
اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت(2019-04-17)
9511925002, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳ ﻣ ﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞمولفهای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺮم ﺷﺐ تاب ﺑﺮ ﭘﺎﯾه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
طراحی یک سیستم استنتاج عصبی - فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در تشخیص بیماری دیابت
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9511925002*, ^محمد رحمانی منش
کنترل نشت در شبکه توزیع آب با مدیریت فشار و به کارگیری الگوریتم بهینه سازی
اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب، بهداشت، چالشها و راهکارها، دانشگاه صنعتی اصفهان(2016-10-18)
9311044010*, ^خسرو حسینی, ^محمد رحمانی منش
برنامه ريزي سبد محصول با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري(مورد مطالعه:شركت شيرآوران)
ميرشاهي بنفشه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب يك پورتفوليوي تامين تحت ريسك اختلال( شكست) با استفاده از ابزار ارزش در معرض ريسك شرطي به كمك روش هاي فراابتكاري در صنعت خودرو سازي
عطائي نسيم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره¬برداري بهينه هيدروليكي شبكه توزيع آب شهري با مديريت فشار براي كنترل ميزان نشت از شبكه
موذني حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه تشكيل تيم توسعه محصول با توجه به مجموعه ي مهارت هاي در تيم (مورد مطالعه:شركت زر ماكارون)
جعفري سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني سيلاب با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري و تاًثير آن بر طراحي ابعاد سرريز
حسنوند محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيدا كردن الگو و روند تحقيقات مديريت دانش با ديدگاه متن كاوي و تجزيه و تحليل مفهومي پنهان
آقاجاني علي(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
شفيعي نويد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يافتن زمينه‌هاي مشترك كاري پژوهشگران با استفاده از تكنيكهاي شباهت سنجي و خوشه‌بندي
كاشفي منصور مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي زنجيره تامين حلقه بسته سبز با تاكيد بر سياستهاي توليد مجدد و مديريت انرژي در شرايط عدم قطعيت
اسماعيلي راد محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت سبز موجودي توسط فروشنده براي كالاهاي فاسد شونده تحت سازوكار انتشار كربن
دروش علي يوسف(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي صحنه‌هاي صوتي با يادگيري عميق
خسرواني زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تصاوير رنگي بر اساس آستانه گذاري چند سطحي با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري
علي نژاد خانشير ياسر(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تصاوير رنگي بر اساس آستانه گذاري چند سطحي با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري
علي نژاد خانشير ياسر(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص صوتي موسيقي بومي ايراني با استفاده از پردازش ريتم
رضائي نگار(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص صوتي موسيقي بومي ايراني با استفاده از پردازش ريتم
رضائي نگار(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشياء با تحليل حداقل مربعات جزيي و تشخيص برجستگي
اصغري نائيني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشياء با تحليل حداقل مربعات جزيي و تشخيص برجستگي
اصغري نائيني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا متحرك با استفاده از فيلترهاي همبستگي و ويژگي‌هاي استخراج شده از شبكه هاي عصبي عميق
پورقربان سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا متحرك با استفاده از فيلترهاي همبستگي و ويژگي‌هاي استخراج شده از شبكه هاي عصبي عميق
پورقربان سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج دقت پاس از ويديوهاي فوتبال
داودي فر گل افروز(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناحيه بندي خودكار ضايعات مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از مدل‌هاي تغيير شكل‌پذير
خسروانيان آسيه(تاریخ دفاع: 1399/12/09) ، مقطع : دكتري
پيش بيني ريزش مشتري با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي و شبكه هاي عصبي ماژولار
خسروي ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك سيستم تشخيص حملات منع سرويس توزيع شده با استفاده از روش دسته بندي گروهي
خرم مسعود(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
(0)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
هک با کالی - تکنیکهای عملی تست نفوذ
(2017-12-21)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
نگاشت توصیف داده ها با استفاده از بردارهای پشتیبان به مساله‌ی تصمیم‌گیری گروهی
(2017-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
داده کاوی پیشرفته   (1 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی - نرم افزار
مجموعه ها و سیستمهای فازی   (193 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مهندسی اینترنت   (221 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
مبانی رایانش امن   (226 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری   (197 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
شبکه های کامپیوتری   (276 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rahmanimanesh@semnan.ac.ir
(+98)2331533947

فرم تماس